Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan - Farsund Kommune - 2018 - 2023

Arkivplanens formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i kommunen. Arkivplanen gir videre en framstilling av de overordnede retningslinjene som gjelder for arkivordningen i kommunen, reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, og en oversikt over arkivdeler og arkivserier i de kommunale arkivene. Bestemmelsene i arkivforskriften er lagt til grunn for denne arkivplanen.

Arkivplanen skal revideres ved grunnleggende endringer for arkivet, og uansett hvert 4. år.

Underliggende enheter og sektorer i kommunen kan vedta egne utfyllende arkivinstrukser, så lenge disse er i samsvar med arkivplanen. Slike arkivinstrukser skal tas med i arkivplanen.

Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.

Hurtigoppslag for saksbehandlere

torvet_i_farsund